Skip to main content

EBI

EBI - Eerste of Bijzondere Inspectie


De SCIOS-certificatieregeling stelt vast dat een stookinstallatie éénmalig een eerste bijzondere inspectie (EBI) ondergaat. Deze inspectie controleert of het geplaatste toestel aan de eisen van de wetgeving, maar ook van de opdrachtgever voldoet. Daarnaast wordt er gekeken of de stookinstallatie voldoet aan de wetgeving. Denk hierbij aan de wetgeving omtrent veiligheid, maar ook milieueisen. De gegevens en documentatie van de stookinstallatie worden gerapporteerd in het (eerste) basisverslag. Hierbij is ook aandacht voor de brandstofleiding die voor de aanvoer van het toestel zorgt. Het basisverslag is bepalend voor de periodieke inspectie (PI) en het jaarlijkse onderhoud (PO).
  • Legt een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud (De PI en PO).
  • Er wordt voldaan aan de eisen van de overheid.
  • Certificaat van ingebruikname (bij goedkeuring).
  • Aantoonbare veilige en milieuvriendelijke stookinstallatie.
  • Optimaal functionerende stookinstallatie.
  • Het maximaal veilige rendement wordt behaald.

Herkeuring

In veel gevallen zal een stookinstallatie worden goedgekeurd, toch kan het voorkomen dat de stookinstallatie niet in één keer wordt goedgekeurd. Er zal dan een herkeuring komen op de installatie voordat het “Certificaat van ingebruikname” kan worden afgegeven.

Wilt u meer weten over een EBI of mijn overige diensten?

Neem dan vrijblijvend contact op!