Skip to main content

PI

PI - Periodieke Inspectie


Het is wettelijk verplicht een bestaande stookinstallatie tenminste éénmaal in de vier jaar te laten keuren (Oliegestookt om de 2 jaar). (Uit een EBI-inspectie kan echter blijken dat de keuring eerder moet worden uitgevoerd). Deze keuring wordt de PI-inspectie genoemd. Tijdens de keuring zal er gekeken worden of de installatie op de juiste manier is afgesteld en nog voldoet aan de wetgeving.

De Inspectie wordt volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd. Voor de PI-Inspectie is het EBI-rapport van groot belang. De meetgegevens tijdens de PI-inspectie worden vergeleken met de waarden uit het EBI-rapport.

De voordelen van een PI


  • Controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie.
  • Er wordt voldoaan aan de eisen van de overheid.
  • Certificaat van inspectie (bij goedkeuring).
  • Aantoonbare veilige en milieuvriendelijke stookinstallatie.
  • Optimaal functionerende stookinstallatie.
  • Het maximaal veilige rendement wordt behaald.

Herkeuring

In de veel gevallen zal een stookinstallatie worden goedgekeurd, toch kan het voorkomen dat de stookinstallatie niet in één keer wordt goedgekeurd. Er zal dan een herkeuring komen op de installatie voordat het “Certificaat van Inspectie” kan worden afgegeven.

Meer weten over een PI of mijn overige diensten?

Neem dan vrijblijvend contact op!