Skip to main content

PO

PO - Periodiek Onderhoud


Tijdens het Periodieke Onderhoud wordt een brander en/of ketel gereinigd en afgesteld. Het Periodieke Onderhoud moet jaarlijks uitgevoerd worden. Wanneer het onderhoud is uitgevoerd en alles in orde bevonden is, zal er een “Verklaring van Onderhoud” worden afgegeven. Wanneer tijdens de inspectie wordt vastgesteld dat de er een Periodieke Onderhoud moet worden uitgevoerd, zal dit volgens het Activiteitenbesluit binnen twee weken moeten plaats vinden.

De voordelen van een PO


  • Aantoonbare veilige en milieuvriendelijke stookinstallatie.
  • Optimaal functionerende stookinstallatie.
  • Het maximaal veilige rendement wordt behaald.
  • Certificaat van onderhoud (bij goedkeuring van installatie).

Meer weten over een PO of mijn overige diensten?

Neem dan vrijblijvend contact op!