Skip to main content

Scopes

Schuitema Inspecties is inzetbaar binnen de volgende scopes:

Scope 1


Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

Toestellen die onder scope 1 vallen worden ondermeer toegepast voor:
  • woon- en verblijfsgebouwen
  • zorgsector
  • kerken
  • gebouwen voor opleiding en onderwijs

Scope 2


Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders

Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.
Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming.
(N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

Toestellen die onder scope 2 vallen worden ondermeer toegepast voor:
  • woon- en verblijfsgebouwen
  • zorgsector
  • kerken
  • gebouwen voor opleiding en onderwijs
  • tuinbouw

Scope 3


Stoom- en heetwaterketels

Heetwaterketel: toestel bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.
Stoomketel: ketels waarin stoom wordt opgewekt.

Scope 6 NOx


Stoom- en verwarmingsketels > 400 KWTH

Installaties geplaatst na 1 januari 2013 en > 400 kWth dienen allen aan de emissie-eisen te voldoen, aangetoond middels een veldmeting (SCIOS Scope 6).
Installaties >1000 kWth dienen allen aan de emissie-eisen te voldoen, aangetoond middels een veldmeting (SCIOS Scope 6). Ongeacht datum van plaatsing! Deze meting dient periodiek te gebeuren.
Bij de twee situaties hierboven: Bij brander vervanging of bij verandering van gassoort dient er weer een emissiemeting uitgevoerd te worden (SCIOS Scope 6).
Bij installaties <400 kWth is geen emissiemeting verplichting.
Zoe ook: Overzicht meetverplichtingen


Scope 7a


Brandstofleidingen

Brandstofleidingen voor onder andere aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar

Ook een inspectie of onderhoud nodig voor uw installatie?

Neem dan vrijblijvend contact op!