Skip to main content

SCIOS kwaliteitssysteem

Schuitema Inspecties geregistreerd bij SCIOS

Schuitema Inspecties is SCIOS gecertificeerd.


De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

SCIOS is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder. De formele naam van het certificatieschema luidt:'SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties.

SCIOS registratie

SCIOS beschikt over een portal waarin alle gecertificeerde bedrijven en hun bevoegde medewerkers zijn geregistreerd. Via het portal kan een opdrachtgever nagaan dat een medewerkers van een inspectiebedrijf de juiste bevoegdheid heeft om het werk uit te voeren. In het portaal worden ook de te inspecteren en onderhouden installaties geregistreerd. Na inspectie (en goedkeuring) wordt de inspectie afgemeld zodat altijd traceerbaar is wanneer een installatie is geïnspecteerd.

Installatie-eigenaren hebben toegang tot de installaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ten behoeve van de verplicht gestelde inspecties hebben toezichthouders toegang tot het portaal om analyses op de daar opgevoerde installaties te kunnen uitvoeren.

SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificatie-instellingen. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

Benieuwd hoe ik u van dienst kan zijn?

Neem dan vrijblijvend contact op!