Skip to main content

Wet- en regelgeving

Activiteitenbesluit Milieubeheer


Het is in Nederland door de overheid verplicht gesteld om inspectie ofwel keuring op stookinstallaties uit te voeren volgens de wet- en regelgeving die sinds 1 januari 2013 is opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Naast de inspectie op stookinstallaties maken ook de brandstofleidingen en emissiemetingen deel uit van de inspectieverplichting.

De SCIOS regelgeving geeft invulling aan de eis om de stookinstallaties, afvoersystemen en brandstofleidingen op het moment van ingebruikname alsmede gedurende de gebruiksfase optimaal te laten functioneren. Het bijhouden van het Activiteitenbesluit Milieubeheer alsmede de SCIOS regeling is een tijdrovende klus. Schuitema Inspecties is een SCIOS gecertificeerd bedrijf en kan u hierin geheel ontzorgen en adviseren.

Wet- en regelgeving


Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bevat algemene regels waardoor de continuïteit van de stookinstallatie en alle toebehoren gewaarborgd blijven d.m.v. verplicht onderhoud en inspecties.

Keuringsplicht


Een stookinstallatie is keuringsplichtig vanaf een thermisch ingangs vermogen van 100 kW voor gasgestookte installaties en 20 kW voor een met olie of vaste brandstoffen gestookte installatie. Dit betreft ook kleine stooktoestellen die worden samengevoegd naar één grote stookinstallatie (cascadesystemen) waarbij het thermisch ingangs vermogen boven de 100 kW komt.

Naast de verplichte keuring van stookinstallaties en toebehoren (incl. brandstofleidingen) moeten de rookgassen uit de ketelinstallatie voldoen aan emissiegrenswaarden. Bestaande en nieuwe ketels dienen aan deze eis te voldoen. Dit betekent dat veel bestaande ketelinstallaties moeten worden aangepast of vervangen. Hierna zal binnen 4 weken een emissiemeting moeten worden uitgevoerd.

Zorgplicht


Naast het onderhoud en de verplichte inspecties bestaat er voor elke eigenaar van een stookinstallatie de zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat er door de installatie-eigenaar voldoende zorg in acht dient te worden genomen ten aanzien van de stookinstallatie en alle toebehoren. Deze zorg betekent dat de eigenaar van een stookinstallatie te allen tijde verantwoordelijk is voor een optimale werking van de installatie ten aanzien van milieu, rendement en veiligheid.

Wordt niet voldaan aan deze zorgplicht dan kan een aangestelde ambtenaar een dwangsom opleggen en de verzekering hoeft niets te vergoeden bij geleden schade.

Onderhoud en Inspectie


Uiteraard kan de eigenaar van de stookinstallatie niet zelf alle mogelijke risico’s inschatten. Hij zal hiervoor ondersteuning nodig hebben van een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Schuitema Inspecties is SCIOS gecertificeerd door KIWA omtrent de inspectie en het onderhoud van stookinstallaties en toebehoren. De meest voorkomende SCIOS gerelateerde activiteiten zijn uit te voeren.

Benieuwd hoe ik u van dienst kan zijn?

Neem dan vrijblijvend contact op!